Miesto kde sa stretáva ponuka poisťovne s dopytom dojednávateľov poistenia.