Iný výraz používaný pre návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy.