Súbor poistných zmlúv, ktorý príslušná poisťovňa spravuje.