Skrátený výraz používaný pre účelový poistný fond.