Súbor majetku, predmetov, osôb, záujmov alebo iných javov na určitom území, ktorý je možné poistiť.