časové obdobie na ktoré je uzatvorená poistná zmluva a/alebo poistné krytie.