časť poistného určená v kalkulácii poistného na krytie budúcich nárokov poisteného, prípadne na krytie mimoriadneho výskytu škôd.