riziko, ktoré môže poisťovňa v zmysle poistnotechnických podmienok prijať do poistenia..