fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je predmetom poistného krytia.