poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolaniaPoistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania predstavuje ochranu zamestnanca voči dôsledkom nepredvídateľných situácií na na pracovisku, voči zamestnávateľovi. Toto poistenie je krytím pred škodou ktorú môže zamestnanec spôsobiť svojmu zamestnávateľovi pri výkone povolania a vecí s tým súvisiacich. Jedná sa predovšetkým o škody spôsobené na živote, zdraví a majetku. Kryté sú neúmyselné škody a škody z nedbanlivosti. Tieto situácie môžu vyústiť k náhrade škody spôsobene zamestnávateľovi a to až do výšky štvornásobku zamestnancovej priemernej mesačnej mzdy!

Pri prepočte je teda potrebné nastaviť poistnú sumu na štvornásobok Vašej mesačnej mzdy.

Príklad:

Ak ste napríklad zamestnancom dopravnej firmy a vykonávate zamestnanie ako vodič kamiónu. Podľa oficiálnych štatistík ministerstva vnútra sa stalo za rok 2017 len na Slovensku 14013 dopravných nehôd. Každodenným jazdením a prítomnosťou na cestách sa zvyšuje riziko účasti pri dopravnej nehode. V prípade takejto nehody môže dojsť k poistnému plneniu z havarijneho poistenia, PZP alebo z oboch súčasne. Štandardná spoluúčasť pri oboch typoch poistenia je cca 5% z celkovej výšky poistného plnenia. Možné je aj poškodenie prepravovaného tovaru. Priemerná mzda na Slovensku za rok 2017 bola 954€. Vynásobme to krát 4. Toto je maximálna suma na ktorú by mohol zamestnávateľ v prípade spôsobenia škody zamestnancovi siahnuť.