Druh neživotného poistenia, ktorý umožňuje poistiť obrazy, sochy a iné umelecké predmety proti riziku krádeže, vandalizmu a živelnému riziku.