Druh neživotného poistenia, ktorý umožňuje poistiť zásielku na riziká krádeže, poškodenia, straty alebo iného rizika.