poistenie hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku proti totálnej škode.