Poistenie hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku proti riziku vzniku škody v dôsledku živelného rizika, vandalizmu alebo iného rizika.