Druh neživotného poistenia, ktoré kryje škody vzťahujúce sa k obchodnej zodpovednosti.