Druh neživotného poistenia, v ktorom sa na jednej poistnej zmluve uzatvára poistenie budovy aj poistenie domácnosti voči živelným rizikám, vandalizmu a iným poistným rizikám.