poistenie, ktoré sa uplatňuje pri neznámych rizikách, v ktorom sa spresňujú poistné podmienky a výška poistného plnenia po prvej poistnej udalosti.