poistenie kryjúceho rozdiel medzi všeobecnou a novou hodnotou poisteného vozidla.