Druh neživotného poistenia, v ktorom sa poisťuje súbor hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v domácnosti. Môže to byť trvalo obývaná domácnosť alebo rekreačná domácnosť.