Druh neživotného poistenia, v ktorom sa budova poisťuje ako nehnuteľný majetok voči živelným rizikám, vandalizmu a iným poistným rizikám.