Všeobecný výraz pre poistenie, ktoré kryje škody spôsobené vozidlom (PZP) alebo na vozidle (havarijné poistenie).