Chemická látka alebo zmes používaná pri spaľovaní v motore vozidlou určená na jeho pohon.