Osobný údaj fyzickej osoby. Fyzická osoba môže byť pohlavia muž alebo žena.