úkon potvrdzujúci slobodnú vôlu poistníka alebo poisťovne smerujúci ku vzniku poistného krytia.