časť majetku podielového fondu, ktorej hodnota je určená pomerom majetku ku počtu podielových jednotiek.