Získanie práv a povinností dospelej fyzickej osoby dovŕšením 18 rokov veku.