fyzická osoba alebo právnická osoba realizujúca platbu.