úhrada odškodnenia zo strany poisťovne za škodu vzniknutú poistenému alebo poškodenému pri poistnej udalosti.