číselné vyjadrenie hodnoty tovaru, služby, majetku alebo vlastníckeho práva.