Skrátený výraz používaný pre OTP Garancia poisťovňu.