údaje identifikujúce fyzickú osobu ako napríklad meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo.