obchodný názov rozšíreného limitu poistného krytia pre balík PZP v Allianz – Slovenskej poisťovni.