Postupné znižovanie kvality a zhoršovanie vlastností veci.