kalkulačka slúžiaca na výpočet poistného najmä pre PZP, havarijné poistenie a cestovné poistenie, ktorá je dostupná na webovej stránke prevádzkovateľa 24 hodín denne.