Akt, ktorým poistený alebo poškodený oznamuje poisťovni, že došlo ku škode. Poisťovňa po preverení skutočností rozhodne či je škoda len škodovou udalosťou alebo aj poistnou udalosťou.