Skrátený výraz pre osvedčenie o evidencii vozidla.