Uvedenie majetku alebo zdravia do stavu pred vznikom škody.