Uvedenie majetku alebo zdravia do stavu pred vznikom poistnej udalosti.