finančná náhrada prechodného alebo trvalého zhoršenia zdravotného stavu fyzickej osoby v dôsledku úrazu.