finančná náhrada prechodného alebo trvalého zhoršenia zdravotného stavu fyzickej osoby v dôsledku choroby.