zaistenie rozdelené medzi viacerých zaistovateľov.