Nadobudnutie vlastníctva veci alebo práv od súčasného vlastníka.