SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním žiadosti súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou R.Vargas spol. s.r.o., ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta (Registračné číslo: 235751). Svoje osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov uvedených v žiadosti (meno, priezvisko, e-mail, telefón, mesto, výška úveru, účel úveru, doba splatnosti, dĺžka fixácie, príjem, vek, typ príjmu, úverová angažovanosť) poskytujem dobrovoľne, a to za účelom spracovania ponuky na hypotekárny úver, investícia, životné poistenie, dôchodkové poistenie. Bol som oboznámený so všetkými skutočnosťami podľa § 6 ods. 1 zákona. Súhlasím s prijímaním marketingových informácií zasielaných spoločnosťou R.Vargas spol. s.r.o. Svoj súhlas udeľujem odo dňa jeho poskytnutia na dobu 3 rokov. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla R.Vargas spol. s.r.o.