Opatrenia zabraňujúce úniku alebo neoprávnenému zverejneniu osobných údajov fyzickej osoby, ktoré sú v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov..