pracovný postup, ktorého cieľom je posúdenie rizík a predpokladov vzniku škôd vo vecnom, peňažnom a časovom vyjadrení. Pre poisťovňu je to dôležité na stanovenie podmienok poistiteľnosti a sadzby poistného..