Výška prijatého poistného za celé poistné odvetvie, poisťovňu, skupinu poistení alebo jednotlivé druhy poistenia.