číselné vyjadrenie fyzikálnej vlastnosti motora. Vyjadruje sa v cm3 a je to dôležitý údaj pre výpočet sadzby PZP.