Fyzická kontrola poškodení a identifikačných znakov vozidla pred uzatvorením havarijného poistenia alebo po poistnej udalosti.