Fyzická kontrola poškodení budovy a zariadenia domácnosti pred uzatvorením poistenia nehnuteľnosti alebo po poistnej udalosti.