Zodpovednosť fyzickej osoby za škody spôsobené v bežnom živote. Patria sem napríklad škody na tovare v obchode, škody na vozidle pri nastupovaní alebo škody spôsobené psom na cudzom majetku.